Διεθνείς Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους αντανακλούν την ποιότητα της έρευνας του κάθε ιατρού και την προσωπική του εμπειρία σε κλινικά θέματα της εξειδίκευσής του.

Οι τομείς που εξειδικεύεται ο Κύριος Χαντές είναι οι αρθρώσεις του ώμου και του γόνατος και οι δημοσιεύσεις που παρουσιάζονται εδώ αφορούν όλες παθήσεις αυτών των αρθρώσεων.

Από τις δημοσιεύσεις αυτές μπορεί κανείς να αντλήσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται και να εξάγει συμπεράσματα για την επέμβαση στην οποία πρόκειται να υποβληθεί από τον κύριο Χαντέ και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και όχι βασιζόμενος/η σε γενικόλογα συμπεράσματα από την βιβλιογραφία.

 

Δημοσιεύσεις για πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο

 

Δημοσιεύσεις για ρήξεις/συρραφή μηνίσκων

 

Δημοσιεύσεις για αστάθεια ώμου

 

Δημοσιεύσεις για ρήξη τενοντίου πετάλου ώμου

 

Δημοσιεύσεις για αρθροπλαστικές/ανακατασκευή μεγάλων αρθρώσεων